Blogger Layouts

Tuesday, 6 December 2011

~~Globalisasi membawa kemakmuran~~
Ramai yang berhujah menggunakan emosi apabila berbicara mengenai
globalisasi. Saya tidak mahu menggunakan emosi. Saya akan menggunakan
hujah, logik dan bukti. Dalam membincangkan globalisasi, kita mesti
memastikan sesuatu hujah itu boleh difikirkan, boleh disahkan dan boleh
diperdebatkan. Cara terbaik  untuk menarik hati seseorang ialah melalui
akal fikiran mereka. Saya mahu berinteraksi dengan akal fikiran anda supaya
anda sendiri boleh membawa hati dan perasan anda untuk menyebelahi
kemanusiaan.

Golongan anti-globalisasi biasanya menggunakan perkataan globalisasi apabila
merujuk kepada hampir semua perkara yang mereka benci. Tetapi, bagi saya,
globalisasi bermaksud ‘pengurangan atau penghapusan sekatan-sekatan yang
dikenakan oleh kerajaan ke atas perdagangan merentas sempadan dan juga
sistem pengeluaran dan pertukaran global yang semakin bersepadu dan
semakin kompleks yang terhasil darinya’. Persoalan yang timbul ialah apakah
kesan daripada globalisasi dan adakah ia mendatangkan faedah atau
keburukan.Dari segi polisi pula, persoalan penting yang timbul ialah wajarkah sempadan
negara dijadikan penghalang kebebasan transaksi perdagangan merentas
sempadan? Wajarkah penanam gandum di Amerika Syarikat dibenarkan
membeli telefon bimbit yang dibibuat di Finland? Wajarkah pengeluar pakaian
di Ghana dibenarkan menjual barangan mereka kepada pekerja kilang
kenderaan di German?Bagi saya, jawapannya ialah “Ya! Mereka wajar dibenarkan berdagang dengan
bebas”. Tetapi golongan anti-globalisasi – baik yang berhaluan kira atau kanan,
baik Ralph Nader atau Patrick Buchanan atau Jean Marie le Pen – mengatakan
tidak. Sebelum saya menjelaskan kenapa saya berkata ya, saya ingin
menjelaskan bahawa perbahasan ini bukan perbahasan mengenai angka dan
statistik semata-mata tetapi ia merupakan perbahasan mengenai manusia,
interaksi antara manusia, dan kehidupan manusia yang penuh bererti.
Untuk memberikan sedikit gambaran kemanusiaan terhadap perdebatan ini,
izinkan saya menceritakan satu kisah. Saya mempunyai seorang rakan
berbangsa Maya. Beliau mengajar antropologi di Guatemala. Beliau pernah
membawa saya ke sebuah kawasan tanah tinggi yang didiami oleh bangsa
Maya.
No comments:

Post a Comment