Blogger Layouts

Monday, 5 December 2011

Globalisasi & Negara Pembangunan      Dampak globalisasi ke atas keupayaan negara untuk campurtangan dalam pembangunan berdasarkan wacana pembangunan kontemporer. memang benar bahawa kegawatan ekonomi 1997 dan krisis ekonomi Jepun yang berpanjangan telah menyebabkan peranan negara dalam pembangunan semakin dipertikaikan . Negara dianggap tidak lagi relevan dan sepatutnya berundur bagi membolehkan pasaran mengendalikan urusan ekonomi secara lebih efisien.

     Walaubagaimanapun, soal pembangunan dan agihan tidak boleh diserahkan kepada kuasa pasaran semata-mata, peranan negara masih diperlukan tetapi negara harus mengubahsuai peranannya supaya terus relevan seperti yang dibuktikan oleh kes Jepun, Korea Selatan dan Malaysia. Era negara autoriter yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kuat sudah berlalu atas desakan pendemokrasian.

         Pada hari ini negara masih boleh berperanan dalam pembangunan dengan syarat ,ia memajukan pembangunan mesra rakyat ,iaitu pembangunan yang tidak mengetepikan soal kebebasan dan pilihan rakyat yang diperjuangkan oleh masyarakat sivil.

No comments:

Post a Comment